Nasz serwis używa plików cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies (Jak zarządzać cookies?). Akceptuję
 
Produkty: 0
Wartość: 0,00 zł
 • Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Produkt: Inst 08 - system sterowania dla układu grzewczego pokoi hotelowych, czujnik otwarcia okna (zestaw dla 2 pokoi)

Inst 08 - system sterowania dla układu grzewczego pokoi hotelowych, czujnik otwarcia okna (zestaw dla 2 pokoi)

1 722,00 zł brutto 1 400,00 zł netto
 • Opis
 • Linki
 • Cechy

Oferta Obejmuje:

 • system sterujący dla układu grzewczego pokoi hotelowych w/g poniższego opisu dla pokoi w ilości jak w nazwie
 • czujnik otwarcia okna (kontrakton) - jedna szt. na dwa pokoje (kolor brazowy lub biały)
 • oprogramowanie PC wraz z personalizacją interfejsu graficznego
 • 12 miesięczny abonament na zdalny dostęp (przez internet) do systemu sterującego

Oferta nie obejmuje:

 • urządzeń wykonawczych takich jak zawory i przepustnice (do nabycia dodatkowo)
Dla innych ilości pokoi, inną funkcjonalnością systemu - wycena indywidualna

IB - Control jest autorskim systemem firmy "INSBUD". Interfejsem dostępowym może być komputer, naścienny panel dotykowy lub tablet.

Automatyka steruje wszystkimi procesami i jest spójna. Umożliwia zdalny nadzór i sterowanie systemem przez Internet. Zdalna aktualizacja oprogramowania i logiki. Istnieje możliwość dodania nowych funkcjonalności.

Automatyka ma budowę modułową, co oznacza, że w każdej chwili można dołożyć nowy moduł (np. do sterowania kolejnymi urządzeniami np. oświetlenie, alarm, wentylacja) który zwiększy funkcjonalność systemu.

Umożliwiamy pełną kustomizację produktu przez spersonalizowane grafiki po dedykowane zależności logiczne.

ELEMENTY PROGRAMU

IB-Control

Aby dostać się do menu urządzeń należy najechać na odpowiedni element, wówczas pojawi się graficzny pulsujący symbol wyboru, przedstawiający skrzyżowane narzędzia:

Po naciśnięciu powyższego symbolu pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Przykładowe okno dialogowe z menu sezonu grzewczego:

Posługując się tym oknem dialogowym jest możliwość ustawienia żądanych parametrów.

Przyciskami góra/dół zmniejszamy lub zwiększamy wymaganą wartość. Można również żądaną wartość wpisać ręcznie.

Po naciśnięciu przycisku wyboru jest rozwijana lista z parametrami do wyboru.

Zatwierdzenie zmienionych parametrów przyciskiem OK. Anulowanie wprowadzonych zmian przyciskiem ANULUJ.

ELEMENTY INSTALACJI

Temperatura zewnętrzna oraz menu sezonu grzewczego (lato,zima)

Menu dla pokoi.

Okno w pomieszczeniu otwarte.

Okno w pomieszczeniu zamknięte.

Temperatura wewnętrzna.

Zawór otwarty

Zawór zamknięty

SCHEMAT

MENU SEZONU GRZEWCZEGO.

Aby dostać się do menu sezonu grzewczego należy najechać na symbol, który przedstawia obecną temperaturę zewnętrzną.

Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas pojawia się okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Rozwinięcie listy. Wybór sezonu grzewczego.

Auto - system automatycznie ustala sezon w zależności od temperatury zewnętrznej.

Automatyka sugeruje się wartością „Punkt zmiany sezonu” oraz „Histereza związana z punktem zmiany sezonu”, w przypadku gdy punkt zmiany sezonu wynosi 16 °C a histereza ustawiona jest na 4 °C oznacza to, że sezon grzewczy automatycznie zmienia się na zimę gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 14 °C, a gdy temperatura zewnętrzna wzrośnie powyżej 18 °C system pracuje wg trybu letniego.

Lato - proces ogrzewania c.o. jest stale wyłączony,

Zima - proces ogrzewania c.o. jest stale włączony,

Zima/Lato - Gdy użytkownik ręcznie ustawi sezon grzewczy na „Zima” lub „Lato” automatyka pracuje niezależnie od temperatury zewnętrznej. Pomimo tego, że na zewnątrz jest temperatura wskazująca na sezon „Lato” a instalacja jest w trybie „Zima” to ogrzewanie jest włączone.

MENU DLA POKOI

Aby dostać się do menu pomieszczeń należy najechać na symbol, który przedstawia menu dla pokoi.

Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia.

Wymagana temperatura - dzień - jest to dzienna temperatura jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „ Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Wymagana temperatura - noc - jest to temperatura nocna jaką system chce osiągnąć dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem „Histerezy”, zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania na ciepło. Dla każdego pomieszczenia „wymagana temperatura” może mieć inną nastawę.

Minimalna temperatura - podczas dłuższego otwarcia okna w pomieszczeniu zawór zostaje automatycznie wyłączony i ogrzewanie przestaje pracować, co powoduje że pomieszczenie zostaje wychładzane. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do”minimalnej temperatury” z uwzględnieniem „Histerezy” to pomimo otwartego okna zawór zostaje otwarty i ogrzewanie zaczyna pracować (w celu zabezpieczenia instalacji przed zamrożeniem). Każdy pokój może mieć inną nastawę temperatury minimalnej.

Histereza dla w/w - jest to parametr nastawialny związany z temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Oznacza różnicę między temperaturą po osiągnięciu której źródło ciepła zostanie wyłączone a temperaturą przy której źródło ciepła zostanie załączone (T2 - T 1). Np. jeżeli histereza wynosi 2°C a temperatura wymagana T= 21°C to: jeżeli temperatura powietrza w pomieszczeniu osiągnie 22°C (T2) nastąpi zatrzymanie procesu grzania, jeżeli temperatura w pomieszczeniu spadnie do 20°C (T1) nastąpi ponowne uruchomienie procesu grzania. Podsumowując histereza wynosi : 22°C - 20°C = 2°C  

Okno otwarte - zawór zamknięty pomieszczenie nie jest ogrzewane.

Okno zamknięte - zawór otwarty pomieszczenie jest ogrzewane.

Okno otwarte - zawór otwarty pomieszczenie jest ogrzewane ze względu na temp. minimalną.

HARMONOGRAMY

Dla każdego pomieszczenia można ustalić oddzielny harmonogram zapotrzebowania na ciepło .

Aby ustawić godziny, w których ma być osiągnięta wymagana temperatura (dzienna lub nocna), należy wejść w grupę harmonogramy a następnie wybrać jedną ze stref. Po prawej stronie na obszarze roboczym pojawi się wykres:

 • na osi X - umieszczono dni tygodnia,
 • na osi Y - umieszczono temperaturę (dzień, noc).

Następnie należy najechać kursorem na poszczególny dzień tygodnia. Kiedy pojawi się symbol wyboru (skrzyżowane narzędzia) należy kliknąć, wówczas wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość” przedstawiające bieżące ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

W każdym z czterech punktów można ustalić dokładną godzinę i temperaturę jaką system ma osiągnąć . Po rozwinięciu zakładki „wartość” mamy do wyboru noc, dzień.

Ustawiając wymagane parametry dla każdego dnia otrzymujemy tygodniowy harmonogram zapotrzebowania na ciepło dla danej strefy.

SERWIS

Otwierając grupę serwis wyświetlane są cztery elementów: temperatury, wyjścia, wejścia cyfrowe i info.

Temperatury. System przy pomocy zamontowanych czujników temperatury pokazuje bieżące wskazania. Można za pomocą innego urządzenia wzorcowego sprawdzić poprawność tych wskazań. Jeżeli wystąpią różnice pomiędzy temperaturą wskazaną przez system a temperaturą wskazaną przez urządzenie wzorcowe, należy dokonać kalibracji temperatury tak, aby wskazania były poprawne.

Aby dokonać kalibracji , należy wybrać odpowiedni czujnik a następnie kliknąć, wówczas pojawi się okno dialogowe „Ustaw wartość”. Posługując się strzałkami w górę lub w dół ustawiamy odpowiednią wartość kalibracji . Można również wartość tą wpisać ręcznie. Dla każdego czujnika można dokonać niezależnej kalibracji.

Można również ustawić „Tryb” pracy czujnika na „AUTO” - system automatycznie odczytuje temperatury, bądź manualnie wybrać wartość temperatury (np. do celów testowych, bądź w przypadku uszkodzenia czujnika)

Stan - informuje :

 • czujnik działa poprawnie (wyświetlane jest zielone „OK”),
 • czujnik uszkodzony lub inny błąd (wyświetlany jest czerwony „BŁĄD”)

Wyjścia.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na wybrane urządzenie w danej strefie grzewczej wyświetlane jest okno dialogowe „Ustaw wartość”, w którym określany jest tryb pracy danego obiegu. Sterowanie odbywa sie w trybie „AUTO” lub „MANUAL

 • AUTO - automatyczne sterowanie przez system
 • MANUAL - sterowanie ręczne

Stan - informuje czy dane urządzenie pracuje „”, bądź nie pracuje „WYŁ”.

Wejścia cyfrowe.

W tej zakładce zestawione są poszczególne urządzenia sterowane cyfrowo przez system wraz z informacją w jakim „trybie” pracują oraz w jakim „stanie” się znajdują.

Po kliknięciu na „okno pokój...” wyświetli się okno dialogowe „Ustaw wartość”

w którym wybieramy stan aktywności :

 • zwarte”,
 • rozwarte

Wybór stanu aktywności zależy od zastosowanego czujnika otwarcia okna. Jeżeli zastosowano kontrakton (czujnik otwarcia okna), wówczas po otwarciu okna daje sygnał „ rozwarte” a po jego zamknięciu „zwarte”.

tryb :

 • AUTO”,
 • "MANUAL - OTWARTE
 • "MANUAL - ZAMKNIĘTE

oraz

Flutter w [s] - jest to czas (zwłoka) liczony od otwarcia okna, po którym jeżeli okno nadal będzie otwarte system automatycznie zamknie zawór i ogrzewanie przestanie pracować. Rozwiązanie praktyczne w przypadku jeżeli ktoś otwiera okno tylko na chwilę, wówczas nie spowoduje to żadnych zmian w ogrzewaniu ponieważ system nie dostanie sygnału o otwarciu okna.

INFO

 • Ogólne
  • Ilość pokoi 2
  • Dostęp zdalny: 12 m-cy
  • Komunikacja Ethernet TAK
  • Typ montażu szyna DIN, sterowniki do samodzielnego podłączenia
 • Wyposażenie dodatkowe
  • Czujniki NTC10k 2 szt (termistor)
  • Kontrakton 2 szt.
Newsy
Szanowni klienci, w dniach 03.07.2021-18.07.2021 mamy przerwę urlopową. Uprzejmie informujemy że zamówienia będą realizowane po 19.07 wg kolejności. Przepraszamy za utrudnienia
Kontakt

tel. +48 503 166 906

UWAGA!!! W dniach 3-18 lipca przerwa urlopowa.

e-mail: insbud@insbud.net

v. 0.19.0.0, Copyright © 2004-2021 InsBud WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w celach komercyjnych jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną bez pisemnej zgody jest zabronione.
created by CUNiT & 7Soft